Project

Integrale diergezondheid: leverbot en maagdarmwormen - AF-14108

Leverbotinfecties zorgen in toenemende mate voor een knelpunt in de diergezondheid van grazende herkauwers. Dit resulteert in medicijntoediening en een substantiële productiederving. Ten gevolge van de complexiteit van de besmettingscyclus, de beperkte inzet van geneesmiddelen, de beschikbare diagnostiek en onvolledige informatieterugkoppeling is de productiederving en effectiviteit van de bestrijding lastig te duiden.  Behandeling met chemische middelen is niet altijd effectief omdat in Nederland melkgevende dieren niet behandeld mogen worden en de leverbot in toenemende mate resistent is tegen de beschikbare middelen. Veehouders zoeken naar alternatieven om leverbot te bestrijden al dan niet in combinatie met effectieve preventieve maatregelen. Het ontbreekt veehouders in deze aan bruikbare informatie van afgevoerde dieren op grond waarvan ze kunnen beoordelen of hun aanpak het gewenste effect sorteert.  


Leverbotinfecties zorgen in toenemende mate voor een knelpunt in de diergezondheid van grazende herkauwers. Dit resulteert in medicijntoediening en een substantiĆ«le productiederving. Ten gevolge van de complexiteit van de besmettingscyclus, de beperkte inzet van geneesmiddelen, de beschikbare diagnostiek en onvolledige informatieterugkoppeling is de productiederving en effectiviteit van de bestrijding lastig te duiden.  Behandeling met chemische middelen is niet altijd effectief omdat in Nederland melkgevende dieren niet behandeld mogen worden en de leverbot in toenemende mate resistent is tegen de beschikbare middelen. Veehouders zoeken naar alternatieven om leverbot te bestrijden al dan niet in combinatie met effectieve preventieve maatregelen. Het ontbreekt veehouders in deze aan bruikbare informatie van afgevoerde dieren op grond waarvan ze kunnen beoordelen of hun aanpak het gewenste effect sorteert.


Publicaties