Project

Integrale duurzame productiesystemen

Door de groeiende behoefte aan voedsel en de groeiende vraag naar biobased producten is er een verandering in het mondiale voedselsysteem nodig.

Doelstelling

Het doel van dit project is om te onderzoeken of er innovaties mogelijk zijn op het gebied van voedselsystemen om deze een stuk duurzamer te maken en waardoor het systeem dus de groeiende behoefte aan voedsel en biobased producten aan kan. Daarbij zal ook de rol van Nederland in dit proces worden geanalyseerd. De volgende duurzaamheidscriteria zijn hierbij van belang: effectieve benutting van bronnen, ecologisch evenwicht, diversiteit in agrarische producten, rechtvaardigheid, economische levensvatbaarheid en aansluiting aan behoeftes van de consument.

Beoogd resultaat

Het resultaat zal bestaan uit een brochure en een artikel over mogelijke duurzame innovaties in het voedselsysteem.

Werkwijze

Tijdens een workshop in 2011 met diverse stakeholders uit Nederland en omringende landen binnen de Berlijn-Londen-Parijs-driehoek is een systeembeschrijving van relevante factoren en actoren in de voedselketen ontwikkeld. Ook is een aantal innovatieve subsystemen gericht op (dierlijke en alternatieve) eiwitvoorziening. In 2012 werd deze systeembeschrijving uitgebreid door middel van een theoretische analyse van de duurzame ideeën (januari-april). Ook werden twee workshops georganiseerd waarvan een met een wetenschapper en een met ketenvertegenwoordigers. Het doel hiervan was het vaststellen van de kansen, barrières en haalbaarheid en het ontwikkelen van een brochure (mei-juni).

Publicaties