Project

Integrale risk assessments natuur en milieu

Vele kwesties rond natuur en milieu zijn met elkaar verbonden, waarvoor een brede benadering nodig is. Tevens worden tegenwoordig vaker verschillende actoren met soms tegengestelde belangen betrokken in een gezamenlijke zoektocht naar oplossingen. Vanuit verschillende partijen wordt daarbij een eigen waarde gegeven aan verschillende informatiebronnen.

Om beter grip te krijgen op deze verandering naar een integrale benadering van de kwesties rond natuur en milieu waarbij informatie pas waarde krijgt in de besluitvorming zullen enkele projecten uitgevoerd worden met een integraal karakter. Dit project betreft de coördinatie van deze verschillende projecten: KB-24-004-007, KB-24-004-017, KB-24-004-025.01 en KB-24-004-025.02. Daarnaast zal uiterlijk voor de zomer een 5e project uitgezet worden.

Publicaties