Project

Integratie Milieu en Natuur

Er is veel beleid om milieu- en natuurdoelstellingen te halen. Echter, in een aantal gevallen kan dit beleid elkaar tegen werken. Steeds vaker is er behoefte vanuit beleid om inzicht te krijgen waar beleid tegen werkt en in welke mate.

In het kader van dit project wordt gewerkt aan een tool waarmee inzicht kan worden verkregen in positieve en negatieve effecten als tegelijkertijd beleid wordt uitgevoerd. Deze tool wordt in eerste instantie getest voor natuur- en mestbeleid. In een tweetal workshops met mensen vanuit onderzoek en beleid wordt nagegaan welke indicatoren voor natuur- en mestbeleid nodig zijn om afwenteling in kaart te brengen en hoe deze afwenteling kan worden gekwalificeerd. In een tweede workshop zal een eerste versie van de tool worden getest.

Publicaties