Project

Intellectuele eigendomsbescherming Zaad voor Afrika

Dit project kijkt in welke mate de Intellectual Property Rights (IPR)-systeem is afgestemd op de verschillende zaad-systemen. Dit om een effectieve IPR-systeem te ontwikkelen dat past bij zowel de commerciële, de nationale voedselzekerheid en kleinschalige belangen.

Doel

Een analyse van de huidige IPR-wetgeving met betrekking tot zaad, en de studie van de juridische en praktische mogelijkheden voor een systeem van intellectuele eigendomsrechten, dat past bij de verschillende zaad-systemen in Sub-Sahara Afrika.

Aanpak en tijdspad

Onderdelen project:

  • Desk studie en missies naar de vijf doellanden Burkina Faso, Kenia, Rwanda, Tanzania en Oeganda om de IPR-wetgeving met betrekking tot zaad (dwz octrooirecht, PVP wet, en zaad wetten) aldaar te analyseren.
  • Deskstudie en interviews met experts zijn uitgevoerd om de belangrijkste zaad systemen te identificeren (bv. informeel - boeren en de gemeenschap gebaseerd, en formele - publieke en private) in de vijf doellanden.
  • Een regionale workshop is georganiseerd om de bevindingen te bespreken.
  • Een rapport is opgesteld en gepresenteerd aan Nederlandse stakeholders.

Resultaten

  1. Inventarisatie en analyse van wet-en regelgeving met betrekking tot IPR zaad in geselecteerde landen in Sub-Sahara Afrika.
  2. Inventarisatie van de belangrijkste zaad systemen.
  3. Formuleren van voorstellen voor werkbare IPR opties om de verschillende zaad-systemen te herkennen en te versterken.
  4. Uitkomsten van een regionale workshop bespreken van de resultaten van de inventarisatie en analyse.
  5. Verdere stappen voorstellen gericht op de mogelijkheden een ​​gedifferentieerd IPR-systeem toe te passen.

Publicaties