Project

Interacties ui en mycorrhiza's, fosfaat & ziektenresistentie

Eén van de thema’s bij nutriëntenefficiency is fosfaat, want er wordt wereldwijd een tekort verwacht. Doel van dit project is mogelijkheden onderzoeken van veredeling op een verbeterde fosfaatopname, dan wel beter fosfaatgebruik door ui. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar ziekteresistentie tegen Fusarium bolrot en in de toekomst ook Botrytis bladvlekkenziekte.

Doelstelling

De innovatieagenda van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen heeft als thema “Meer met minder”. Hieronder zijn projecten op het gebied van veredeling en zaadtechnologie opgenomen die gericht zijn op verduurzaming van de primaire productie via veredeling voor

 • verbeterde rassen (nutriëntenefficiency en ziekteresistenties)
 • verbeterd uitgangsmateriaal (robuust en gezond zaaizaad).

In een eerder project is gevonden dat verschillende Allium-soorten verschillend reageren op mycorrhizaschimmels. Deze schimmels spelen - zeker in een gewas als ui, met een relatief slecht wortelstelsel en nauwelijks wortelharen - een cruciale rol bij de opname van fosfaat uit de bodem. In dit project wordt gezocht naar mogelijkheden om:

 • De fosfaatopname-efficiëntie in ui te verbeteren, bijvoorbeeld door vergroting van het wortelstelsel, maar ook door productie van plantenhormonen die de interactie met mycorrhizaschimmels beïnvloeden;
 • Gewenste eigenschappen gerelateerd aan fosfaatopname in een meer ui-achtige achtergrond in te kruisen.

Op verzoek van veredelingsbedrijven is dit project uitgebreid met onderzoek aan ziekteresistentie tegen Fusarium bolrot en Botrytis bladvlekkenziekte.
Bij het project zijn veredelingsbedrijven betrokken.

Werkwijze

 • Veldproef en hydroproef uitvoeren
 • Kruisen
 • In pilot onderzoeken of getransformeerde Fusarium inzicht geven in resistentiemechanismen

Resultaten

 • Inzicht in selectiemethode op fosfaatgebruik  efficiency in ui en ui-achtigen.
 • Eerste inzicht of RFP-Fusarium bijdraagt aan onderzoek naar resistentiemechanismen tegen Fusarium
 • Zaden van kruisingen tussen ui en nakomelingen van onderzoekspopulatie
 • Regelmatig overleg met betrokken veredelaars.