Project

Interactieve (her)ontwerpmethodieken (RIO)

Dit project heeft het doel interactieve ontwerpmethoden zoals Reflexief Interactief Ontwerpen (RIO) door te ontwikkelen voor complexe, integraal duurzame agrarische productiesystemen.

Integrale duurzaamheid vereist (1) wijdere systeemgrenzen dan het primaire landbouwbedrijf, zowel in termen van probleemidentificatie als oplossingsruimte. Integrale duurzaamheid vereist ook (2) een veel nauwere verbinding tussen (maatschappelijke en economische) vraag en aanbod dan de klassieke productie- of technologiegedreven systemen.

Resultaat

Het project resulteert eind 2012 in één overkoepelende rapportage, met een daarvan afgeleide Engelstalige brochure, twee wetenschappelijke publicaties en minimaal één congresbijdrage. Daarnaast resulteert het project in een bredere gedeelde expertise op het gebied van herontwerpprocessen over de verschillende science groups van Wageningen UR heen.

Werkwijze

Terugkijkende deelprojecten

  • Teelt de grond uit: Appel en bollen
  • Promises in concrete. Chrysanten, robots en koeien
  • RIO versie 2

Toepassende deelprojecten

  • Kleinschalige bioraffinage van gras
  • More crop per drop on top
  • Algenkweek

Overkoepelende activiteit

Voor de samenhang van het overkoepelende project worden vier uitwisselingsdagen georganiseerd (één per kwartaal).

Aansluiting bij PPO-deelproject Burgers in herontwerpprocessen (KBVI-project Consumentenrespons op nieuwe technologieën). Centrale vraag in dit deelproject is enerzijds: hoe kunnen burgers op een participatieve manier worden betrokken in het ontwerpproces, en anderzijds: aan welke uitgangspunten kan worden vastgehouden gegeven het feit dat het principe al bij voorbaat vaststaat.

Publicaties