Project

Interactieve tools voor kennisontwikkeling op referentie-informatiemodellen in een living lab setting

De huidige informatievoorziening in het agrifood bedrijfsleven wordt gekenmerkt door grote hoeveelheden beschikbare data met een laag niveau van integratie en onvoldoende ondersteuning voor intelligent gebruik van deze gegevens. De hoge onzekerheid van vraag en aanbod (hoge onvoorspelbaarheid van kwaliteit en kwantiteit door natuurlijke productie en versproducten).

De ontwikkeling van het internet bevindt zich in een stroomversnelling doordat een aantal ontwikkelingen samenkomen:

 • de industrialisatie van IT in de vorm van cloud computing en open service delivery platforms;
 • de nieuwe draadloze netwerktechnologieën en de inzet van vezels die de weg vrijmaken voor nieuwe (real-time) applicaties;
 • de doorbraak van het internet der dingen, waarin fysieke objecten verbonden zijn met het internet (‘iedere plant, dier en perceel een IP-adres’).

De Future Internet benadering richt zich op een geïntegreerde architectuur waarin deze ontwikkelingen worden gecombineerd.

Dit project richt zich op de vraag hoe het Future Internet kan bijdrage aan innovatieve en potentieel bruikbare digitale kennisoplossingen voor de agrifood sector.

Aanpak en tijdspad

Activiteiten zijn:

 • Literatuuronderzoek naar de rol van Future Internet in de agrifood;
 • Analyse van de bestaande knelpunten en de eisen van agrifood gebruikers;
 • Ontwikkelen van een architectuurraamwerk voor Future Internet technologieën in de agri-food sector;
 • Ontwikkelen van innovatieve toepassingen (Proof of Concepts).

Het gaat hierbij om digitale kennisoplossingen voor de drie toepassingsgebieden Slimme productie, Slimme agrologistiek en Slim voedselbewustzijn. De activiteiten vinden plaats in de context van de projecten Smart Agri-Food en Da Vinc3i.

Resultaten

De resultaten zijn:

 • State of the Art position papers over knelpunten en eisen van agrifood-gebruikers aan internetgebaseerde kennisoplossingen;
 • Architectuurraamwerk voor toepassing van Future Internet technologieën in de agrifood;
 • Innovatieve toepassingen (Proof of Concepts);
 • Rapportage in congrespresentaties en wetenschappelijke artikelen.

Publicaties