Project

Internationaal samenwerken aan Waddenzee Werelderfgoed

In 2009 heeft de Duits-Nederlandse Waddenzee de status van Werelderfgoed verworven. Het Deense deel van de Waddenzee zal naar verwachting dit jaar worden voorgedragen. Doel van dit project is inzicht verwerven hoe de drie landen, met ieder hun eigen visie en betrokken organisaties, kunnen samenwerken voor het Waddenzee Werelderfgoed.

In 2009 heeft de Duits-Nederlandse Waddenzee de status van Werelderfgoed verworven. Duitsland en Nederland hebben zich daarmee verplicht deze site open te stellen voor de wereld en goed te beheren, zodat de kernkwaliteiten eerder versterkt worden dan verloren gaan. Als werelderfgoed site is de Waddenzee bijzonder, omdat de status is verleend op basis van de uitzonderlijk hoge natuurwaarden. 

Het Deense deel van de Waddenzee zal naar verwachting in 2013 worden voorgedragen. Het behoud van de natuurlijke kernwaarden wordt door de drie landen en door UNESCO gezien als  een onvervreemdbare eindverantwoordelijkheid van de overheid. Echter, de manier waarop de overheid dit doet is sterk aan het veranderen, mede door vermindering van beschikbare budgetten.

Vastgesteld is dat in elk land er een andere configuratie van NGO’s en publieke lichamen, en een andere visie op de manier waarop natuurlijke kernwaarden bewaard kunnen blijven. Dit resulteert in een vrij ingewikkelde context. Daarom is men op zoek naar een type organisatievorm, die kan bestaan naast en aanvullend op de lopende samenwerkingen en die via medeverantwoordelijkheid bijdraagt aan het in stand houden van die natuurwaarden.
Doel van dit project is inzicht verwerven in organisatiemodellen voor een foundation die haalbaar zijn voor de situatie van het Waddenzee Werelderfgoed. Deze verkenning levert input voor de trilaterale ministersconferentie begin 2014.

Resultaten

Het resultaat is dat de diversiteit aan organisatiemodellen inzichtelijk wordt gemaakt, met een aanbeveling welk organisatiemodel past in de situatie van Waddenzee Werelderfgoed. Op de wat langere termijn kan dit leiden tot de start van de Foundation.

Het project levert verder rapporten, artikelen en presentaties op.

Aanpak

Activiteiten zijn:
    • Verkenning.
    • Haalbaarheidsassessment.

Publicaties