Project

International Exchange

In dit project worden internationale uitwisseling en samenwerking gestimuleerd en wordt specifiek deelname aan internationale onderzoeksnetwerken en ICES groepen gefinancierd. Deze groepen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van het KBWOT programma en zorgen ervoor dat IMARES een belangrijk instituut blijft met innovatie en excellente kennis op het gebied van visserijonderzoek. Het netwerk dat deze groepen vormen levert veel extra waarde aan het KBWOT visserij programma.

In 2014 wordt deelname aan de volgende netwerken en ICES groepen gefinancierd: Data and Information Group, Working Group on Fisheries-Induced Evolution, Workshop on the Value of Coastal Habitats for Exploited Species, Working Group on Multispecies Assessment Methods, Working Group on Fishing Technology and Fish, Working Group on Fisheries Acoustics and Technology, Working Group on Integrating Surveys for the Ecosystem Approach, Working Group on Integrated Assessments of the North Sea, Working groups on cod and plaice eggs surveys in the North Sea, Workshop on the identification of clupeoid larvae en Working Group on Cod and Plaice egg surveys in the North Sea.

Resultaten van de bijeenkomsten zullen worden gerapporteerd in de formele werkgroep rapporten interne IMARES rapporten en gezamenlijke wetenschappelijke manuscripten in peer-reviewed tijdschriften. Resultaten worden verspreid via de ICES website, thema sessies op de ICES jaarvergadering, internationale symposia en het ICES advies-systeem.

Deliverables

Formal working groups reports, internal IMARES reports of groups and collaborative manuscripts for peer reviewed journals.

Publicaties