Project

International alignment

In dit project wordt een vervolg gegeven aan de werkzaamheden zoals in 2013 uitgevoerd ten behoeve van de Standing Committee on Agricultural Research (SCAR) Consultative Working Group Agricultural Knowledge and Innovation Systems (CWG-AKIS-2).

De werkzaamheden worden vervolgd binnen AKIS-3. De werkzaamheden worden in 2015 afgerond.

Deliverables

Rapportage resultaten 2014 AKIS-3.


Publicaties