Project

Internationale Ecologische Visatlas

De atlas geeft een overzicht van voorkomen en biologie van alle vissoorten die in Noord-West Europa worden gevangen, alle commerciële en alle niet-commerciële soorten, plus een toelichting op de veranderingen in de visfauna.

Doelstelling

Er is weinig bekend over de verspreiding van vissen. De resultaten van bestandopnamen met onderzoeksvaartuigen worden slecht beperkt gebruikt, vrijwel alleen de gegevens van enkele commercieel belangrijke soorten worden uitgewerkt, hoewel de gegevens voor alle soorten in de vangst worden geregistreerd. Het doel van dit project is om een ecologische atlas te maken van alle vissen van het Noordwestelijk Europees continentaal plat.

Werkwijze

Data voor ruim 60.000 visposities zijn bij elkaar gebracht en gecontroleerd. De noodzakelijke analyses zijn uitgevoerd en er is begonnen met het schrijven van de tekst. Streven is om eind 2012 drafts van gehele tekst beschikbaar te hebben. In 2013 zullen eventuele hiaten worden ingevuld en het geheel zal drukklaar worden gemaakt zodat het manuscript eind 2013 naar de drukker kan.

Resultaten

De Atlas is een internationaal samenwerkingsproduct. Editors zijn Henk Heessen (IMARES), Niels Daan (voormalig IMARES) en Jim Ellis (CEFAS, Lowestoft). Bijdragen worden geschreven door een 25-tal, vooral buitenlandse collega’s. Er worden meer dan 150 soorten beschreven: hun verspreiding, bathymetrische verspreiding, aantalsverloop, en biologie. Een aantal inleidende hoofdstukken de gebruikte surveys behandelen, een beschrijving geven van de NW Europese shelf, biodiversiteit, veranderingen in visfauna, etc.