Project

Internationale Ganzenconferentie

De Goose Specialist Group van IUCN speelt internationaal een vooraanstaande rol in coördinatie van onderzoek en beheermaatregelen met betrekking tot ganzen. Het beheer van geese.org, een website waarop enkele duizenden vrijwillige waarnemers uit Europa via het internet waarnemingen van gemerkte ganzen kunnen melden vormt een belangrijk middel voor onderzoek ter ondersteuning van beheer van de ganzenpopulaties.

Het internationale ganzenonderzoek wordt gecoördineerd door de Goose Specialist Group, een onafhankelijke groep van ca. 600 ganzenonderzoekers, die nauw samenwerkt met Wetlands International en de IUCN-Species Survival Commission. Dr. B.S. Ebbinge is voorzitter van deze Specialist Group. Voor de beleidsonderbouwing van EL&I is het voortbestaan van deze denktank van groot belang. Zeker omdat internationale ontwikkelingen zich voordoen betreffende ontwikkelen van flyway managementplans en single species actions plans. Hierbij is de aanwezigheid en het voorbereiden van een GSG-conferentie in 2014 van wezenlijk belang. Gezien de pensionering van Dr. B.S. Ebbinge in 2014 is het van belang zijn opvolger Dr. R. Buij in te werken als lid van de Goose Specialist Group, zodat de Nederlandse inbreng in deze internationale werkgroep gecontinueerd wordt. De volgende internationale (de 16de) ganzenbijeenkomst in November 2014 en doel is dat deze wordt bijgewoond. Over het organiseren en voorzitten van de GSG-conferenties wordt eveneens gerapporteerd via de website www.geese.org/gsg. Bovendien zal de website van de Goose Specialist Group (www.geese.org/gsg) worden aangepast met een “content management system” om teksten gemakkelijk te kunnen editen. Dankzij deze website, die onderdeel van de activiteiten van de Goose Specialist vormt, is inmiddels een netwerk van duizenden vrijwillige waarnemers, die bij elkaar vanuit 33 verschillende landen 1.800.000 waarnemingen van individueel gemerkte ganzen bijeen hebben gebracht in een door Alterra beheerde databank.  Deze databank levert belangrijke basisgegevens voor het monitoren en analyseren van de populatie-ontwikkeling van wilde ganzen en zwanen. Verder wordt een contract opgesteld tussen het Vogeltrekstation (NIOO), Sovon en Alterra  om het voortbestaan van de succesvolle gezamenlijke website www.geese.org zodat het vergaren van waarnemingen van individueel gemerkte ganzen gegarandeerd blijft.

Publicaties