Project

Internationale dimensies van Nederlands adaptatiebeleid: omgaan met onzekerheden

De huidige onderzoekprogramma’s naar klimaatimpact en adaptatie (Klimaat voor Ruimte, Kennis voor Klimaat) besteden weinig aandacht aan een systematische wijze van omgaan met onzekerheden binnen de natuurlijke en maatschappelijke systemen op verschillende bestuursniveaus.

Hoewel onzekerheden wellicht in de toekomst beter begrepen gaan worden, kan er niet vanuit gegaan worden dat ze zullen verminderen. Er is dan ook behoefte aan guidelines om beter om te kunnen gaan met onzekerheden. Ook op internationaal niveau is het omgaan met onzekerheden in klimaatadaptatie nog niet op systematische wijze onderzocht. Het earth system model dat een verband legt tussen ruimtelijke neerslagpatronen en landgebruik draagt bij aan de ontwikkeling van een tweede generatie ‘hoge resolutie klimaatscenario’s voor Nederland. Deze klimaatscenario’s dienen te leiden tot effectievere klimaatadaptatiestrategieën. 

Doelstelling

Het doel van dit project is:

  • in beeld brengen van onzekerheden in het natuurlijke- en maatschappelijke systeem op verschillende schaalniveaus in de context van klimaatadaptatie
  • inzicht verwerven over specifieke informatiebehoefte van beleidsmakers en andere stakeholders voor besluitvorming bij (zoet)water tekort/overschotten
  • inzicht verwerven over hoe te communiceren over verschillende typen onzekerheden in adaptatie aan klimaatverandering
  • bijdrage leveren aan de ontwikkeling van guidelines ‘dealing with climate uncertainties’ (CIRCLE-2 JI on Climate Uncertainties)
  • inzicht verwerven over de invloed van landgebruik op het lokale weer en klimaat in Nederland.

Resultaten

Het project draagt bij aan de ontwikkeling van praktische guidelines om klimaat robuuste adaptatiestrategieën te ontwikkelen in een situatie van grote wetenschappelijke en maatschappelijke onzekerheden. Hier is grote behoefte aan bij gemeenten, provincies, waterschappen, adviesbureaus, energiebedrijven en transportbedrijven. In de guidelines ‘dealing with uncertainty in climate and climate change adaptation’ worden met name ook casestudies beschreven waarin private partijen een grote rol spelen,  zoals dit het geval is in Groot Brittannië. De lessen en guidance zullen dan ook grote relevantie hebben voor private partijen.

Publicaties