Project

Internationale netwerken

Dit project financiert deelname aan internationale wetenschappelijke netwerken en de ICES-vergaderingen.

Doelstelling

Rapporten worden opgeleverd door de volgende studie groepen en workshops: 

 • Workshop on Sexual Maturity Staging of Herring and Sprat,
 • Working Group on Data and Information Management,
 • Study Group on Biodiversity,
 • Working Group on Fish Ecology,
 • Working Group on Methods of Fish Stock Assessment,
 • Working Group on Multispecies Assessment Methods,
 • Working Group on operational oceanographic products for fisheries and environment,
 • Study Group on the History of Fish and Fisheries,
 • Working Group on Fishery Systems,
 • Strategic initiative on Stock assessment methods,
 • Working Group on Fisheries-Induced Evolution,
 • Working Group on the Implications of Stock Structure,
 • ICES-FAO Working Group on Fishing Technology and Fish Behaviour,
 • Working Group on Fisheries Acoustic Science and Technology,
 • Study Group on Electrical Trawling,
 • Working Group on Integrating Surveys for the Ecosystem Approach,
 • Workshop on the Identification of clupeoid, flatfish, gadoids and other fish larvae,
 • Working Group on Integrated Assessments of the North Sea.

Veel van de netwerken die waarde toevoegen aan het KBWOT programma en het adviesproces hebben steun nodig om ervoor te zorgen de R&D ‘state of the art’ blijft en kostenefficiënt is. Deze groepen zijn essentieel voor de ontwikkeling van KBWOT en de blijvende status van Wageningen UR IMARES als niet alleen een çentre of excellence’, maar ook een instituut voor innovatie en wereldleider in visserijonderzoek. Het netwerk dat deze groepen biedt, geeft een grote toegevoegde waarde voor de KBWOT.

Resultaten

Elke groep maakt een rapport beschikbaar op de ICES-website en vele groepen produceren gepubliceerde artikelen. Het werk van deze groepen is doorlopend en leidt vaak tot zeer toegepast onderzoek, meer conceptuele output of direct advies.

Werkwijze

Deelname aan internationale netwerken door middel van het bijwonen van vergaderingen, het schrijven van rapporten, data-synthese en videoconferenties.

Publicaties