Project

Internationale samenwerking in publiek-private netwerken

In de afgelopen tien jaar hebben de activiteiten van internationale ontwikkelingssamenwerking hun focus gelegd op samenwerking met de particuliere sector om de ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken.

Een van de programmas waarin publiek-private samenwerkingen (PPS) werden opgezet was het BOCI programma, dat uitgevoerd werd tussen 2007 en 2012. Deze hoofdzakelijk bilaterale projecten werden gestart met relatief kleine budgetten en duurden 1 tot 3 jaar. Een flink aantal van deze projecten heeft gefunctioneerd als seed money projecten waaruit grotere initiatieven uit voortkwamen. PPSen zijn een belangrijk element in het Topsectoren programma. Geleerde lessen uit PPSen die in het verleden uitgevoerd werden kunnen nuttige informatie kunnen opleveren voor de toekomstige ontwikkeling van PPSsen en dus ook voor toekomstige Topsector projecten. Het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en de Food & Business Knowledge Platform, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken zou willen leren over kritische succesfactoren voor internationale PPSen. De centrale onderzoeksvraag is: Wat waren de kritische succesfactoren voor de vorming en de voortzetting van de internationale PPSen, waarin kennisontwikkeling en kapitalisatie een rol speelden? Om deze vraag te beantwoorden, zullen we informatie uit de literatuur maar vooral uit interviews verzamelen, en de analyses doen op basis van het Partnership Proposition Canvas, en het Business Model Canvas. De output zal een kort brochure-achtig document worden, en de resultaten van de studie zullen ook gedeeld worden door middel van een bijeenkomst en via het internet.

Publicaties