Project

Internationale samenwerkingsverbanden

Om de vraagstukken rond het Europese landbouw- en handelsbeleid op een doeltreffende en doelmatige wijze te onderzoeken is participatie in relevante internationale netwerken gewenst. Hoe op de hoogte te blijven van onderzoek op het gebied van GLB en Europees handelsbeleid uitgevoerd door internationale netwerken?

Doelstellingen project

Met behulp van deelname in internationale onderzoek(snetwerken) bijdragen aan de internationale beleidsagenda van EZ

Aanpak en tijdspad

Mogelijke deelprojecten in 2013 zijn:

  • Factor markets: consequenties van landbouwbeleid voor werking van de grond-, arbeid- en kapitaalmarkt en effecten op agr. structuurontwikkeling en plattelandseconomie in EU27 (KP7);
  • FoodSecure: determinanten en (beleids)scenarios ter vergroting van mondiale voedselzekerheid (KP7)
  • Activiteiten die aansluiten bij werkplan van de OESO (nader door EL&I) te bepalen.

 In overleg met de begeleidingscie worden keuzes uit bovenstaande projecten gemaakt.

Resultaten

  • Voor zover het lopende KP7 projecten betreft zullen de resultaten uit deze projecten afzonderlijk met EZ worden gecommuniceerd, bijvoorbeeld in de vorm van policy briefs / samenvattingen van rapportages en seminars met beleidsmedewerkers.
  • Resultaten van studies worden bekend gemaakt op en verspreid via projectwebsites. Verspreiding resultaten vindt plaats via diverse kanalen waaronder het LEB.
  • Minder tastbare producten betreffen de be├»nvloeding van de internationale beleidsagenda.