Project

Internationale strategie en ondernemerschap

De ontwikkeling van een kringlooplandbouw (KLL) is een belangrijke pijler binnen de verduurzaming van de landbouw in Nederland. Omdat Nederland veel landbouwproducten exporteert, is het belangrijk te weten hoe Nederlandse KLL-producten worden gewaardeerd in exportlanden en met welke strategie deze KLL-producten het beste te vermarkten zijn.

De waarden/kenmerken van KLL-producten uit Nederland die worden gewaardeerd in onze belangrijkste exportlanden in Noordwest-Europa en de meest geschikt marktstrategieën om de vraag naar deze producten in deze landen te creeren of stimuleren worden geïnventariseerd met een SWOT-analyse en marktonderzoek. Adviezen en aanbevelingen worden gedeeld met Nederlandse marktpartijen en andere geïnteresserden in masterclasses, om ondernemerschap over internationale vermarkting van KLL-producten te stimuleren.

Publicaties