Project

Interplay

In de varkenshouderij zijn de verbetering van de diergezondheid en vermindering van het antibioticumgebruik belangrijke thema’s. In het onderzoek is in het afgelopen decennium met name aandacht besteed aan de mogelijkheden om de dier- en darmgezondheid te ondersteunen via de weg van de voeding vanaf het moment van spenen van de biggen.

Doelstellingen project

Het project leidt tot de ontwikkeling van nieuwe verbeterde voedingsstrategieën van jonge biggen ter verhoging van een duurzame productie van varkens, met name gericht op de vroege voeding van biggen en het verstrekken van pre- en probiotica na de geboorte en consequenties ervan op de voeding, de microflora in het maagdarmkanaal, de dier- en darmgezondheid,  dierwelzijn en de efficiëntie van nutriëntgebruik.

Resultaten

Het Interplay project leidt tot kennis omtrent de invloed van de vroege microbiële kolonisatie van het maagdarmkanaal op functionele ontwikkeling van dit systeem. Het project zal leiden tot inzichten om via vroege (voedings)interventies (o.a. door gerichte inzet van voedingscomponenten die sturing geven aan de microflora in het maagdarmkanaal, b.v. pre- en probiotica) de ontwikkeling en gezondheid van het maagdarmkanaal op korte en meer lange termijn te ondersteunen. Deze kennis kan door o.a. de mengvoederindustrie en de primaire varkenssector worden gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe voedingsconcepten passend binnen een meer duurzame varkenshouderij met gezonde dieren en een laag antibioticumgebruik.