Project

Interventiemogelijkheden gericht op bedrijfsmatige productie in Nederland

In de Rijksnatuurvisie wordt, voor het behoud van natuur in Nederland, een centrale rol toebedeeld aan groen ondernemerschap. Deze centrale rol wordt echter niet automatisch bewerkstelligd. Wat is er daadwerkelijk nodig om dit groene ondernemerschap in de praktijk te laten plaatsvinden? Welke maatregelen, interventies, instrumenten werken wel, en welke werken niet? En wat is de reden hiervoor?

Het onderzoek gaat daarmee dieper in op de daadwerkelijke realisatie van het groen ondernemerschap, en zorgt voor concretisering van de visie in uitvoerbare handelingsopties.

Publicaties

Smits, M.J.W. & C.M. van der Heide m.b.v. H. Dagevos, T. Selnes & C.M. Goossen (2016). Natuurinclusief ondernemen: van koplopers naar mainstreaming?, WOt-technical report 63