Project

Inventarisatie EFA

In 2014 start een nieuwe periode van 7 jaar waarin nieuwe of aangepaste doelen gelden. De Europese Commissie stelt voor dat iedere agrariër na 2014 7% van zijn bedrijfsareaal moet bestemmen voor ‘ecological focus areas’ (EFA). Wat valt er wel en niet onder? En wat zijn de consequenties? Onderhandelingen volgen.