Project

Inventarisatie en toekomstvisie natuur opstellen

De rijksoverheid moet volgens de natuurbeschermingswet eenmaal per vier jaar een Natuurverkenning laten opstellen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Doel van dit project is zorgen voor de basisgegevens: analyseresultaten van toestand en toekomstige ontwikkelingen van natuur, bos en landschap.

De rijksoverheid moet volgens de natuurbeschermingswet eenmaal per vier jaar een Natuurverkenning laten opstellen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Voor de eerstvolgende Natuurverkenning, voorzien in 2015, zijn de resultaten nodig van analyse van toestand en toekomstige ontwikkelingen van natuur, bos en landschap.

Doelstelling

  • zorgen dat de actuele gegevens over de toestand van natuur, bos en landschap beschikbaar zijn
  • zorgen dat scenario’s en beleidsvarianten over mogelijke toekomstige relevante ontwikkelingen worden opgesteld binnen de beleidsmatige en maatschappelijke context
  • zorgen dat een analyse wordt gemaakt van de te verwachten effecten van beleidsvarianten in de verschillende scenario’s.

Activiteiten

  • Uitgangstoestand natuur, bos en landschap en van maatschappelijke context beschrijven
  • Ontwikkelen verschillende toekomstscenario’s.
  • Ontwikkelen beleidsvarianten.
  • Verwachte effecten beleidsvariant schetsen in de verschillende toekomstscenario’s.