Project

Inventarisatie maatregelen reductie voedselverspilling

Voedselproductie hangt nauw samen met het gebruik van grondstoffen, met klimaat en ontwikkeling van landen in de wereld. Voedselverspilling, is een zichtbare graadmeter van inefficiënties in ketens t.a.v. grondstoffen, milieu, en sociaal-economische aspecten.

Voedselproductie hangt nauw samen met het gebruik van grondstoffen, met klimaat en ontwikkeling van landen in de wereld. Voedselverspilling, is een zichtbare graadmeter van inefficiĆ«nties in keten t.a.v. grondstoffen, milieu, en sociaal-economische aspecten.

Inventarisatie van effectieve wettelijke maatregelen die vanaf 2016 genomen kunnen worden om alsnog de voedselverspilling in Nederland terug te dringen, als blijkt dat de huidige doelstelling van 20% minder voedselverspilling eind 2015 niet is gehaald.

 

Publicaties