Project

Inventarisatie mogelijkheden om methaanemissies vanuit de veehouderij te verminderen

In 2015 is in het Klimaatakkoord van Parijs een temperatuurstijgingsplafond afgesproken van maximaal 2°C, met het streven naar maximaal 1,5°C. In aanloop naar de COP21 in Parijs heeft de Europese Unie al een klimaatdoelstelling van 40% reductie in 2030 t.o.v. 1990 vastgelegd. Deze doelstelling wordt nu verder uitgewerkt in het EU en nationale klimaatbeleid. Voor Nederland betekent dit een emissiereductie in de niet-ETS sector van 36% in 2030 t.o.v. 2005. De landbouwsector valt hier ook onder en zal hieraan moeten bijdragen.  

Het recente regeerakkoord kondigt aan dat er een nationaal klimaat- en energieakkoord komt dat zal worden verankerd in een klimaatwet. Als uitganspunt wordt er een doelstelling van 49% reductie in 2030 gebruikt. Van de 56 Mton CO2(-eq) totale reductie komen er 3,5 Mton voor rekening van het landgebruik en de landbouw.

In navolging van het Klimaatakkoord van Parijs en de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie, heeft Nederland als uitganspunt een doelstelling van 49% reductie in 2030 gesteld. Van de 56 Mton CO2(-eq) totale reductie komen er 3,5 Mton voor rekening van het landgebruik en de landbouw. 1 Mton hiervan moet behaald worden door maatregelen die de methaanuitstoot verminderen. Dit project onderzoekt huidige en toekomstige technische maatregelen om methaanemissies in de veehouderij te verminderen, en hun effect op integrale verduurzaming. Het resultaat moet laten zien welke huidige en in ontwikkeling zijnde maatregelen kunnen bijdragen aan methaanemissiereductie, hoe deze maatregelen presteren ten aanzien van diverse duurzaamheidsthemas en of ze ethische vragen oproepen.

Publicaties