Project

Inventarisatie visserij CN

Visserij heeft altijd een belangrijk onderdeel uitgemaakt van de culturele en economische activiteiten op Bonaire. Daarnaast zijn gezond (rif)vis bestanden van belang voor het duiktoerisme. Visbestanden en de (kust)visserij lijken een dalende trend te vertonen. Voor de mariene beschermde gebieden rond de eilanden van Caribisch Nederland waren de belangrijkste bedreigingen in 2010 in afnemende volgorde van belang: invasieve fauna, nutriëntenverrijking, ontwikkeling of verandering van grondgebruik, traditionele visserij, vervuiling (afkomstig van het land en riolering), recreatieve visserij, sedimentatie, verbleking van koraal, duiken/snorkelen en stropen (Natuurbeleidsplan Caribisch Nederland).

Visserij rond de eilanden binnen het Koninkrijk vindt niet alleen plaats langs de kust en binnen de territoriale wateren (12 mile zone) maar ook verder in het open water in de Exclusieve Economische Zone. Om dit grote zeegebied effectief te beheren is in overleg met elk van de landen van het Koninkrijk een EEZ beheerplan ontwikkeld. Binnen het management plan zal een ge├»ntegreerd onderzoeks- en monitoringplan worden ontwikkeld voor de visserij. 

In het huidige BO project zullen de volgende aspecten aan bod komen: continuering van de visserijmonitoring van de kust- en zeevisserij, afronden vissurvey met diver operated stereo video, reconstructie historische visserij en visbestanden als referentiepunt, advisering robuust monitoringsprogramma dat aansluit bij behoeften en aanwezige capaciteiten en resources en status visserij en visbestanden vaststellen. 

De uitkomsten van dit project zullen een eerste stap zijn in het opzetten van een geïntegreerd onderzoeks- en monitoringplan en ontwikkelen van relevante richtlijnen en best practices voor duurzame visserij binnen de Nederlandse Cariben.


Publicaties