Project

Inventariseren beleidsvragen rond ecosysteemdiensten

In de Balans van de Leefomgeving 2014 wil het Planbureau voor de Leefomgeving aandacht besteden aan ecosysteemdiensten. Het is echter nog niet duidelijk welke onderwerpen hierbij aan de orde moet komen. Doel van dit project is de beleidsrelevante vragen rond het thema ecosysteemdiensten in kaart brengen.

De rijksoverheid laat zich eenmaal per twee jaar door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) informeren over de beleidsuitvoering, de voortgang en nieuwe ontwikkelingen in bos, natuur en landschap. Dit gebeurt via de Balans van de Leefomgeving (BvdL).
In de BvdL 2014 wil het PBL aandacht besteden aan ecosysteemdiensten. Het is echter nog niet duidelijk welke onderwerpen hierbij aan de orde moet komen.
Doel van dit project is de beleidsrelevante vragen rond het thema ecosysteemdiensten in kaart brengen. Deze vragen kunnen aan de orde komen in de BvdL 2014. Het gaat hierbij om ecosysteemdiensten in hun beleidsmatige en maatschappelijke context. Vragen daarbij zijn:
  • Wat zijn de beleidsdoelen rond ecosysteemdiensten?
  • Wat is de visie van relevante actoren op ecosysteemdiensten?
  • Hoe en waarom brengen zij ecosysteemdiensten wel of niet in de praktijk?

Aanpak en tijdspad

De activiteiten worden uitgevoerd in de periode tot juli 2013.

Resultaat (beoogd)

Het resultaat van dit project is een onderbouwd voorstel voor de evaluatie van ecosysteemdiensten in de BvdL 2014. Daarbij wordt ook een voorstel gedaan voor een manier om de evaluatie uit te voeren