Project

Invloed grondsoort op M. chitwoodi in aardappelknol

Infectie van de bodem met de nematoden M. chitwoodi kunnen leiden tot infectie van de aardappel. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving onderzoekt wat de invloed is van bodemsoort op deze relatie. Deze kennis levert discussie op voor de quarantaine-status van de nematode

Doelstelling

Vaststellen van de invloed van grondsoort op het verband tussen aantallen nematoden Meloidogyne in de grond en aantallen die uiteindelijk in aardappelen terechtkomen. De uit het project voortkomende kennis zal binnen het Euphresco-project en binnen Europa worden verspreid. En mogelijk kan dit de discussie rond de quarantaine-status van Meloidogyne beïnvloeden.

Het project levert aanvullende informatie voor de Pest Risk Analyses (PRA), wat vervolgens de uitkomst van deze PRA kan beïnvloeden en dus ook de status van deze nematode.

Plan van aanpak

In 2010 is een potproef uitgevoerd in de kas. Onder geconditioneerde omstandigheden is de relatie tussen hoeveelheid M. chitwoodi in de grond en het aantal in de geoogste aardappelen bepaald.

In een nieuwe proef in 2011 is onder geconditioneerde omstandigheden de invloed van grondsoort op de relatie tussen M. chitwoodi in de grond en het aantal in de nieuw gevormde aardappelknollen onderzocht.

In mei 2011 is een bijdrage geleverd aan de Meloidogyne-workshop in Gent die in Euphresco verband is georganiseerd.

In het voorjaar van 2012 zijn de laatste analyses van de potproef 2012 afgerond. Nadat alle gegevens beschikbaar zijn, worden de data geanalyseerd en vindt verslaglegging plaats.

Beoogde resultaten

Het project levert kennis op over de relatie tussen bodeminfectie met M. chitwoodi en infectie van de aardappelknollen, en de invloed van bodemtype op de infectie.

De resultaten worden gepresenteerd als mondelinge presentaties, een KennisOnline-artikel (2012) en binnen het Euphresco-project. Ook zal een Engelstalig rapport of artikel verschijnen over het verband tussen plantinfectie en besmetting in het eindproduct.


Publicaties