Project

Invloed overvloed aan plankton op visserij

Met dit project verkrijgen de onderzoekers inzicht in de ruimtelijke en temporele variatie in phytoplankton en de daaraan gerelateerde primaire productie in de oceaan, en de invloed op de visserij het managen van de visvoorraad.

Hierbij wordt gebruikgemaakt van de satellieten MODIS, AQUA, ENVISAT, MERIS en NOAA. Bestaande kennis van de ruimtelijke dynamiek van vispopulaties, satellietobservaties, VMS en survey-gegevens worden gelkoppeld om interactie te verkennen tussen primaire producenten, vissoorten en de visserij.

Zie ook