Project

Invloed van klimaatveranderingen op voedsel productie

Klimaatverandering zal wereldwijd zowel potentiële als actuele oogstopbrengsten beïnvloeden, zowel door variatie in trends (o.a in CO2, temperatuur, neerslag), als door het vaker optreden van extremen (zoals koudegolven, droogtes, of neerslagextremen).

Dit project beoogt een verdere ontwikkeling van de methodologie om de effecten van extremen op gewasopbrengsten in kaart te kunnen brengen, voor nu en in de toekomst.

Meer informatie op de Engelse project pagina (in English)

Publicaties