Project

Inzicht in korte ketens / Local farming in Nederland

De vraag naar vers, lokaal geproduceerd voedsel, en dus korte ketens, neemt toe, zowel in Nederland als in de EU. Consumenten willen steeds vaker producten die in de eigen regio zijn geproduceerd en ze willen weten waar hun voedsel vandaan komt, wie het geproduceerd heeft en hoe het geproduceerd is. De diverse voedselschandalen (o.a. paardenvlees) hebben deze trend versterkt. Dit wordt ook versterkt door een groeiende belangstelling voor de relatie tussen voedselconsumptie en gezondheid en het toenemend belang dat wordt gehecht aan duurzame voedselproductie.

De vraag naar vers, lokaal geproduceerd voedsel, en dus korte ketens, neemt toe, zowel in Nederland als in de EU. Consumenten willen steeds vaker producten die in de eigen regio zijn geproduceerd en ze willen weten waar hun voedsel vandaan komt, wie het geproduceerd heeft en hoe het geproduceerd is. De diverse voedselschandalen (o.a. paardenvlees) hebben deze trend versterkt. Dit wordt ook versterkt door een groeiende belangstelling voor de relatie tussen voedselconsumptie en gezondheid en het toenemend belang dat wordt gehecht aan duurzame voedselproductie.

EZ streeft naar het vergroten van kansen voor producenten en producten en zoekt naar duurzame oplossingen in de land- en tuinbouw, en wil daarvoor meer inzicht in korte ketens hebben.   

Tevens wil EZ, met het oog op POP3 en het EU-voorzitterschap van Nederland in 2016, meer onderbouwing kunnen leveren aan de (Brusselse) discussie over korte ketens, labeling en eventuele alternatieven daarvoor. Ook daarvoor is meer inzicht in de stand van zaken omtrent korte ketens in Nederland nodig.

 

 

Publicaties