Project

IoT platform

The IoF2020 project is dedicated to accelerate adoption of IoT for securing sufficient, safe and healthyfood and to strengthen competitiveness of farming and food chains in Europe.It will consolidate Europes leading position in the global IoT industry by fostering a symbiotic ecosystemof farmers, food industry, technology providers and research institutes.

Het IoF2020 project is richt zich op het versnellen van adoptie van Internet of Things (IoT) om de productie van voldoende, veilig en gezond voedsel veilig te stellen  en het concurrentievermogen van de landbouw en de voedselketen in Europa te versterken. Het zal Europa's leidende positie in de wereldwijde IoT industrie te consolideren door het bevorderen van een symbiotische ecosysteem van boeren, voedselverwerkende industrie, leveranciers van technologie en onderzoeksinstituten. Het IoF2020 consortium van 73 partners, onder leiding van Wageningen UR en andere belangrijke partners van voorgaande sleutelprojecten zoals FIWARE en IoT-A, zal het ecosysteem en de architectuur die daarin werd ontwikkeld op een hoger niveau tillen. Het hart van het project wordt gevormd door 19 use cases gegroepeerd in 5 trials met eindgebruikers uit de akkerbouw, zuivel, fruit, groenten en vlees sectoren en IoT integrators die de business case zullen aantonen van innovatieve IoT-oplossingen voor een groot aantal toepassingsgebieden. Een lean multi-actor benadering gericht op gebruikersacceptatie, betrokkenheid van belanghebbenden en duurzame business-modellen zal de technologie een boost geven, de marktrijpheid vergroten en adoptie door eindgebruikers naar het volgende niveau tillen. Deze ontwikkeling zal worden versterkt door een open IoT architectuur en infrastructuur van herbruikbare componenten op basis van bestaande standaards en een security & privacy framework. Anticiperend op de enorme technologische ontwikkelingen en nieuwe uitdagingen voor de landbouw en voedsel, zal het 4-jarige project flexibel blijven door dynamische budgettering en adaptieve besluitvorming door een implementatieraad van vertegenwoordigers van sleutelorganisaties. Een 6 M mid-term open call zal het mogelijk maken om tussentijdse resultaten te testen en uitbreiding van het project met technische oplossingen en test sites te realiseren. Een coherente strategie voor verspreiding van use case producten en projectlessen, ondersteund door toonaangevende gebruikersorganisaties zullen zorgen voor een hoge zichtbaarheid in de markt en een versnelde leercurve. Zo zal IoF2020 de weg bereiden voor data-gedreven landbouw, autonome operaties, virtuele voedselketens en gepersonaliseerde voeding voor de Europese burger.

Publicaties