Project

JOLISAA

Dit JOLISAA-project is opgezet om samen met Afrikaanse betrokkenen te onderzoeken hoe innovatieprocessen in de landbouwproductie en het beheer van natuurlijke hulpbronnen verlopen. Het onderzoeksteam richt zich daarbij op drie subregio's in Oost- Zuid- en West-Afrika.

Gestelde vragen zijn onder meer: Hoe kan kennis van een bepaalde groep belanghebbenden over een bepaald innovatiesysteem zo worden gemobiliseerd, dat het effectief bijdraagt aan innovatie en kennisontwikkeling bij andere betrokkenen? Welke combinaties van belanghebbenden, regelingen en beleidsinstrumenten zijn het meest effectief in het ondersteunen van innovatieprocessen in de Afrikaanse landbouw? De behoeften en eisen van de arme plattelandsbevolking staan hierbij centraal.

In Afrika is momenteel veel aandacht voor praktijkgerichte innovatie. Tal van projecten en initiatieven zijn opgezet, maar de meeste zijn niet gebaseerd op een duidelijke conceptuele basis. Bovendien worden ervaringen vaak niet systematisch gedocumenteerd. Leren van deze ervaringen vindt hierdoor versnipperd plaats en de impact op bestaand beleid is verwaarloosbaar. Het JOLISAA-project kent wel een duidelijk concept en systematische uitwerking. Doordat het project de nadruk legt op innovatiesystemen en benaderingen op diverse thema's en niveaus, draagt het bij aan plattelandsontwikkeling en duurzame landbouw.

Aanpak en tijdspad

De algemene onderzoeksstrategie is gebaseerd op vijf met elkaar verbonden thematische WerkPakketten (WP's). WP1 omvat de ontwikkeling van een analytisch kader en een operationele aanpak. Deze is gebaseerd op een innovatiesysteem en zorgvuldig afgestemd op de context en de ervaringen in West-, Oost- en Zuidelijk Afrika. WP2 omvat het gezamenlijk beoordelen en leren van meerdere case studies in deze regio's. WP3 richt zich op het versterken van de capaciteit van deelnemers aan bestaande innovatieve netwerken. Dit is bedoeld om hun ervaringen te beoordelen en om innovatie te vergemakkelijken. WP4 omvat netwerkactiviteiten om bijvoorbeeld het delen van geleerde lessen te stimuleren. WP5 deelt de resultaten van het project.

Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) van Wageningen UR is de toonaangevende partner voor WP1 en draagt ​​bij aan WP2, 3 en 5. JOLISAA wordt gecoördineerd door CIRAD UMR Innovation in Frankrijk. Dit doet zij in samenwerking met het LEI, ETC Ecoculture-Prolinnova, The International Centre for development oriented Research in Agriculture en met gedecentraliseerde netwerken in West-, Oost- en Zuidelijk Afrika. Een belangrijke rol daarbij spelen University of Abomey-Calavi in Benin, Kenya Agricultural Research Institute in Kenia en University of Pretoria en Institute of Natural Resources in Zuid-Afrika.

Resultaten

Het onderzoek levert een theoretische basis op voor het doorontwikkelen van bruikbare participatieve methoden. Deze methoden zijn efficiënt toe te passen in toekomstige BO- en WOT-projecten van Wageningen UR.

Publicaties