Project

JPI-Oceans

JPI-Oceans: Increasing the cost-efficiency of fisheries infrastructure for data acquisition and marine monitoring (deel 2).

Dit project ondersteunt het ministerie van EZ bij het opzetten van een Joint Programming Initiative (JPI) Oceans pilot action met als doel internationale samenwerking stimuleren op het gebied van het verzamelen van monitoring data voor de Kaderrichtlijn Marien (KRM). Vervolgens de internationale pilot action coƶrdineren en deelnemen in het veldwerk van de pilot action. Tijdens de veldwerk activiteiten worden pilots uitgevoerd om bij visserij surveys aanvullende gegevens te verzamelen voor de KRM. De resultaten van de pilot action zullen gegevens zijn over de problemen, benodigdheden en kosten die komen kijken bij het implementeren van additionele monitoringsactiviteiten voor de KRM aan boord van reguliere visserij surveys. Deze gegevens dienen als input voor het DG Env project JMP. Daarnaast moet de internationale samenwerking binnen de pilot action worden geƫvalueerd.

Publicaties