Project

Jaarrondproef HNT Chrysant

Een afdeling van een kas van het chrysantenbedrijf Arcadia is eind 2012 met financiering van het programma Kas als Energiebron, ingericht met een luchtbehandelingskast. Deze luchtbehandelingskast kan buitenlucht mengen met kaslucht, vervolgens verwarmen tot hooguit enkele graden boven de kastemperatuur, waarna de droge lucht via een slurf boven het gewas wordt verdeeld.

De installatie is gedurende twee teelten (december 2012- maart 2013) gemonitord door Wageningen UR Glastuinbouw en DLV-Plant. Uit deze monitoring is gebleken dat het systeem de luchtvochtigheid zeer nauwkeurig kan beheersen, wat in potentie kan leiden tot veel energiebesparing. Bovendien bleek het gewas in de proefafdeling ondanks een lagere teelttemperatuur enkele dagen sneller in bloei te komen en bij de tweede teelt ook een significant hoger takgewicht te hebben. Deze onverwachte voordelen worden vooralsnog toegewezen aan het drogere klimaat in de proefafdeling.