Project

Juridische ruimte voor interventies

Als onderzoekshypothese geldt dat het huidige Europese en nationale natuurbeschermingsrecht met betrekking tot Natura 2000 niet voldoende voorbereid is op de eisen van een duurzame samenleving met groene groei.

Aldus dienen zich een aantal nadere onderzoeksvragen met een Europese dimensie aan.

  1. In hoeverre vormt de natuurwetgeving, met name die op basis van de Habitat- en Vogelrichtlijn (HVR), een belemmering voor duurzame groei en evenwichtige gebiedsontwikkeling?
  2. Zijn deze belemmeringen terug te voeren op de wetgeving zelf of op de interpretatie dan wel de vertaling daarvan?
  3. Waar liggen de mogelijkheden om die belemmeringen terug te brengen? Welke mogelijkheden zou bijvoorbeeld de voorgenomen Omgevingswet ons binnen de kaders van EU regelgeving kunnen bieden voor meer flexibiliteit en meer duurzame ontwikkeling: misschien gebruikt lidstaat Nederland de mogelijkheden nog niet optimaal.

Deliverables

  • WOt-technical report
  • WOt-paper

Publicaties