Project

KD-2016-020 Ontwikkeling stalboekjes konijnhouderij en kalkoenhouderij

Het antibioticumgebruik in de konijnenhouderij en de kalkoenenhouderij is relatief hoog. Voor deze diergroepen zijn weinig diergeneesmiddelen geregistreerd. Met name het complexe organenstelsel maakt het gezondheidsmanagement van konijnen voor de vleesproductie lastig. Voor kalkoenen geldt ongeveer hetzelfde. In de kalkoensector is het gebruik van antibiotica sinds 2011 flink gedaald, maar in 2015 was er sprake van een stijging van het antibioticagebruik. Ook is het gebruik van tweede en derde keus middelen nog steeds te hoog. Kalkoenen behoren tot de groep pluimvee, maar zijn gevoelig voor specifieke, kalkoeneigen aandoeningen. Gezondheidsmanagement van kalkoenen is anders dan dat van kippen. Gezondheid ondersteunend management zou mogelijk aangevuld kunnen worden met kennis over kruiden en andere natuurproducten. Deze kennis moet verzameld worden en op deze doelgroep toepasbaar worden gemaakt. Deze informatie zal in de vorm van stalboekjes beschikbaar worden gemaakt.

In dit project worden 2 zogenaamde stalboekjes voor konijnen en kalkonen samengesteld. Doel van de stalboekjes is door beter management en inzet van natuurproducten voor betere diergezondheid het gebruik van antibiotica te verminderen. Het RIKILT heeft eerder stalboekjes gemaakt voor melkvee, vleeskalveren, varkens en pluimvee. De stalboekjes voor kakoenen en konijnen zullen een vergelijkbare opzet hebben met algemene informatie over natuurproducten, voorkomende gezondheidsproblemen, ondersteunend management en inzet van natuurproducten, een lijst van producten en leveranciers en achterin wetenschappelijke onderbouwing van genoemde producten. De boekjes worden in gedrukte vorm aan de veehouders ter beschikking gesteld.

Publicaties