Project

KD-2016-025 Validatie camerasysteem

Voetzoollaesies komen veel voor bij vleeskuikens en zijn een goede weergave van het welzijn van het vleeskuiken. Het meten met een camerasysteem is objectiever dan een handmeting en heeft daarom de voorkeur. Momenteel wordt het camerasysteem gebruikt in twee slachterijen. Een van deze slachterijen wil stoppen met het systeem vanwege twijfels over de betrouwbaarheid van het systeem en discussies met vleeskuikenhouders over de uitkomst.

Publicaties