Project

KD-2016-045 Handelsverkeer mestmarkt

Versterking van de naleving van de Meststoffenwet is een van de speerpunten in mestbeleid. Uit handhavingsactiviteiten van de NVWA en RVO.nl blijkt dat er gefraudeerd wordt. Uit recent onderzoek[1] blijkt dat er sprake is van  een aanbodmarkt van mest met vraag naar landbouwgrond als afzetruimte. De afnemer van mest ontvangt daarvoor een vergoeding.

Algemeen wordt aangenomen dat de hoge kosten voor mestafzet een sterke prikkel zijn om te frauderen en daarmee de kosten te drukken. Ondernemers klagen bij EZ dat  fraude een ongelijk speelveld veroorzaakt in het voordeel van fraudeurs waardoor ondernemers die niet frauderen moeilijk kunnen concurreren met wel frauderende collegas. Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) zoekt daarom naar handelingsopties om de mestafzetkosten zo laag mogelijk te houden en fraudeprikkels en mogelijkheden zo veel mogelijk weg te nemen.  

EZ heeft daarom aan Wageningen Economic Research gevraagd om te verkennen wat de voor- en nadelen van de huidige organisatie van de mesthandel zijn, en op basis daarvan opties te benoemen voor interventies in de mestmarkt en/of de organisatie van de mesthandel die de risicos op fraude effectief kunnen be├»nvloeden. 

De belangrijkste activiteiten in het project zijn een theoretische duiding van de mestmarkt, interviews en een workshop met betrokken stakeholders, analyse en inventarisatie van mogelijke oplossingen en een digitale rapportage.


[1] Beleid waterkwaliteit: kosten voor de landbouw, De Koeijer et al., 2015 LEI-nota 2015-147

Publicaties