Project

KD-2017-036 Schoolfruit Caribisch Nederland

Sinds 2010 loopt er een Europees schoolfruitprogramma in Nederland, met het doel de groente en fruit consumptie van kinderen in onderwijsinstellingen te vergroten. De schoolfruitregeling is vastgelegd in Verordening 1308/2013 (EU) en 288/2009 (EG). Tot januari 2014 was hiertoe een verordening van het Productschap Tuinbouw van toepassing en sinds januari 2014 is de regeling vastgelegd in Ministeriële regelgeving.   Voor Nederland is een EU-budget van 5,4 miljoen euro beschikbaar voor de schoolfruitregeling, waarmee bijna 2.000 scholen kunnen deelnemen. Deelname gebeurt op basis van inschrijving voorafgaand aan ieder schooljaar. In het schooljaar 2015-2016 hebben een aantal aanbieders 1.917 scholen in Nederland van schoolfruit voorzien. In principe moeten alle scholen in Nederland kunnen worden geleverd en ze mogen geen andere GMO subsidies ontvangen (voor dezelfde activiteiten).   In Caribisch Nederland (de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba)  zijn de prijzen van voedsel erg hoog en de gemiddelde lonen erg laag. Bewoners gaan snel over op goedkoop voedsel zoals kip en rijst wat weer leidt tot  de hoge prevalentie van obesitas op de eilanden Tweede Kamerlid mevrouw Bruins Slot heeft aan de Minister van VWS gevraagd, of  een schoolfruitregeling, zoals die in Europa gebruikelijk is, ook op de eilanden in Caribisch Nederland zou kunnen ingevoerd om schoolkinderen op de eilanden van meer gezondere voeding te voorzien. De Minister van VWS heeft deze vraag doorgespeeld aan de staatssecretaris van Economische Zaken, die verantwoordelijk voor de uitvoering van het GMO.    Het Ministerie van Economische Zaken heeft Wageningen Economic Research gevraagd meer inzicht te geven in de mogelijkheden en belemmeringen om een schoolfruitprogramma op de eilanden Bonaire, Saba en St. Eustatius op te zetten.

Sinds 2010 loopt er een Europees schoolfruitprogramma in Nederland, met het doel de groente en fruit consumptie van kinderen in onderwijsinstellingen te vergroten. De schoolfruitregeling is vastgelegd in Verordening 1308/2013 (EU) en 288/2009 (EG). Voor Nederland is een EU-budget van 5,4 miljoen euro beschikbaar voor de schoolfruitregeling, waarmee bijna 2.000 scholen kunnen deelnemen. Deelname gebeurt op basis van inschrijving voorafgaand aan ieder schooljaar. In het schooljaar 2015-2016 hebben een aantal aanbieders 1.917 scholen in Nederland van schoolfruit voorzien. In principe moeten alle scholen in Nederland kunnen worden geleverd.In Caribisch Nederland (de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba)  zijn de prijzen van voedsel erg hoog en de gemiddelde lonen erg laag. Bewoners gaan snel over op goedkoop voedsel zoals kip en rijst wat weer leidt tot  de hoge prevalentie van obesitas op de eilanden Tweede Kamerlid mevrouw Bruins Slot heeft aan de Minister van VWS gevraagd, of  een schoolfruitregeling, zoals die in Europa gebruikelijk is, ook op de eilanden in Caribisch Nederland zou kunnen ingevoerd om schoolkinderen op de eilanden van meer gezondere voeding te voorzien? De Minister van VWS heeft deze vraag doorgespeeld aan de staatssecretaris van Economische Zaken, die verantwoordelijk voor de uitvoering van het GMO. Het Ministerie van Economische Zaken heeft Wageningen Economic Research gevraagd meer inzicht te geven in de mogelijkheden en belemmeringen om een schoolfruitprogramma op de eilanden Bonaire, Saba en St. Eustatius op te zetten.

Centrale vraag:

Wat zijn de mogelijkheden en belemmeringen om een schoolfruitregeling op de eilanden Bonaire, Saba en St. Eustatius op te zetten?

 

Publicaties