Project

KD-2017-086 Omvang knelpunten fosfaatrechten

Dit project ondersteunt de commissie o.l.v. Chris Kalden die de staatssecretaris van Economische Zaken adviseert over knelgevallen bij de voorgenomen toedeling van fosfaatrechten.

De Commissie Knelgevallen Fosfaatrechten adviseert de Staatssecretaris over categorie├źn van knelgevallen in de fosfaatwetgeving. De Commissie is op zoek naar de omvang van een mogelijke categorie van knelgevallen, zodat ingeschat kan worden wat het effect is op de generieke korting. Dit project ondersteunt de commissie en biedt inzicht in de investeringen die melkveehouders hebben gedaan, met speciale aandacht voor bedrijven die grote investeringen hebben gedaan.

Publicaties