Project

KD-2017-090 Essentaksterfte

De ziekte essentaksterfte, veroorzaakt door de invasieve schimmel Hymenoscyphus fraxineus,  is het afgelopen jaar geëscaleerd. Beheerders verwachten een dramatische sterfte van de essenbossen- en beplantingen in de komende jaren. Ze bereiden zich voor op grootschaligevelling en omvorming. Deze ontwikkeling heeft een grote maatschappelijke impact. Absolute voorwaarde voor de aanpakvan essentaksterfte is dat op korte termijn potentieel resistente bronnen wordenveilig gesteld, vóórdat deze verdwijnen door grootschalige omvorming.

Absolute voorwaarde voor de aanpak van essentaksterfte is dat op korte termijn potentieel resistente bronnen worden veilig gesteld, vóórdat het verdwijnt door grootschalige omvorming. In juni 2017 is daarom een website gelanceerd om zieke en gezonde essen te melden (www. essentaksterfte.nu). Via deze module wordt samen met een (professioneel) publiek in kaart gebracht waar in Nederland nog gezonde essen staan tussen essen die al ziek zijn. Met urgentie is opschaling nodig, zowel in acties door beheerders, als in onderzoek. Zonder actie nu worden belangrijke kansen op het veiligstellen van resistent materiaal misgelopen. Doelstelling van dit project is opschaling van monitoring, analyse van en communicatie over verspreiding essentaksterfte en aanwezigheid van potentieel resistente bronnen, met uiteindelijk doel de verspreiding van de ziekte sneller in kaart te brengen en sneller/efficiënter potentieel resistent materiaal veilig te stellen. Dit wordt uitgevoerd door middel van een aantal activiteiten waaronder analyse van waarnemingen/ inventarisatie gegevens, het schrijven van nieuwsberichten, verbetering van de waarnemingsmodule en gerichte communicatie met beheeders.

 

Publicaties