Project

KD-2017-092_GHG mitigation policies in agriculture

Dit project draagt bij aan het Parijs klimaat akkoord welke tijdens de COP21 is gesloten (21st session of the Conference of the Parties (COP 21) to the United Nations Framework Conventions on Climate Change (UNFCCC 2015). Nederland blijft pal achter de Overeenkomst van Parijs staan. Nederland heeft belang bij een geleidelijke en dus tijdig ingezette transitie. Het kabinet geeft aan dat aanvullend beleid daarom raadzaam is om negatieve schokeffecten voor de economie te voorkomen en om tevens de economische kansen die de klimaat-en energietransitie ook biedt te benutten. De landbouw moet ook een bijdrage leveren. Referentie: Kamerstuk 32429 nr. 6 en IENM/BSK-2017/141392 (terugtrekken-verenigde-staten-uit-de-overeenkomst-van-parijs.pdf) Het project levert een bijdrage aan het OECD project: THE ECONOMIC CONSEQUENCES OF POTENTIAL AGRICULTURAL CONTRIBUTIONS TO CLIMATE CHANGE MITIGATION: A SCOPING PAPER. De methodiek is beschreven in de  scoping paper [COM/TAD/CA/ENV/EPOC(2017)7], welke bediscussieerd en goed gekeurd is in de Working Party for Agricultural Policies and Markets (APM) van April 2017.

Deze kennisvraag verschaft inzicht in de gevolgen van beleidsopties, welke het grote  mitigatie
potentieel binnen de landbouw benutten, zonder de voedselzekerheid en concurrentiekracht van regios in gevaar te brengen. Het project draagt bij aan het Parijs klimaat akkoord welke tijdens de COP21 is gesloten.

Publicaties