Project

KD-2017-098 Gevolgen Aziatische Hoornaar

De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) is een invasieve soort die in 2004 in Frankrijk is aangetroffen. In de afgelopen jaren is het verspreidingsgebied van de soort tot in Vlaanderen uitgebreid. Het is dan ook aannemelijk dat binnen enkele jaren de eerste individuen in Nederland worden aangetroffen. De soort is door de EU aangemerkt als invasief en er is een bestrijdingsplicht voor getroffen landen. De Aziatische hoornaar predeert op vliegende insecten. Met name bijenvolken (Apis mellifera) worden belaagd.

Bestrijdingsplichtig

De Aziatische hoornaar predeert vliegende insecten en honingbijen in het bijzonder. Bijenvolken kunnen als gevolg van een belaging ten onder gaan. De Aziatische hornaar is op de lijst invasieve soorten van de EU geplaatst en er is een bestrijdingsplicht opgelegd aan landen waar de soort zich vestigt.  

Aziatische hoornaar wint terrein in Europa

De Aziatische hoornaar (Vespa velutina nigrithorax) is een exoot die snel terein wint in Europa. In 2004 is de soort in Frankrijk aangetrofen. Sindsdien is de soort aangetroffen in Portugal, Spanje, Italië, Duitsland, Engeland en dit jaar ook in België. Een deelpopulatie is sinds 2014 gevestigd in Zuid-Duitsland en in 2017 zijn waarnemingen gedaan in Vlaanderen. De Aziatische hoornaar is op ongeveer 40km van de Nederlandse grens aangetroffen

Verspreiding naar Nederland

Verspreiding vindt plaats door mensen (bijv. transport), maar ook op natuurlijke wijze. Het is niet te zeggen hoe lang het duurt voor de grens met Nederland bereikt is, maar 1 a 2 jaar is aannemelijk. Daar komt bij dat menselijk transport nog altijd erg succesvol blijkt voor soorten om zich in ons land te vestigen.  

Maatregelen nodig

In verband met de verwachte komst (voorjaar 2018?) van de Aziatische hoornaar naar Nederland, is meer kennis nodig om passsende beleidsmaatregelen te formuleren.  De aanpak kan bestaan uit te nemen maatregelen, zoals bestrijding en communicatie.

De benodigde kennis is in twee peilers onder te brengen:

  1. Gevolgen van de Aziatische hoornaar voor de bijenhouderij, wilde bestuivers en bestuiving van voedsel- en natuurgewassen
  2. Bestrijdingsmethoden / Strategieën en monitoring

Publicaties