Project

KD-2017-099 Innovatie GLB 2021

Innovatie wordt gezien als een cruciale aanjager van modernisering van de landbouw en daarmee als bron van concurrentiekracht in een marktgeoriënteerd beleid. Het huidige gemeenschappelijke landbouw beleid (GLB) bevat verschillende instrumenten om innovatie te bevorderen, zoals investeringssteun en subsidie voor voorlichting. Steun voor onderzoek is mogelijk middels de kaderprogrammas zoals Horizon 2020, dat top-down themas aanwijst waar onderzoekers op kunnen inschrijven met onderzoeksvoorstellen. Die vorm van sturing sluit echter niet optimaal aan op de praktijk, waar doelen en resultaten niet op voorhand kunnen worden gedefinieerd maar al doende vorm krijgen. Voor dat doel is het instrument van de European Innovation Partnerships (EIP) gecreëerd.

Het project geeft antwoord op de vraag of het Europese instrumentarium voor innovatie in de landbouw volstaat (default aanname), dan wel dat er aanpassingen nodig zijn en welke dan prioriteit behoeven bij de herziening van het GLB. Het beoogde project levert in dat geval een summiere opzet voor een eenvoudige, solide en vanuit EU-perspectief rechtmatige oplossing, die Nederland tijdens de onderhandelingen kan inbrengen.

Publicaties