Project

KD-2017-104 Guideline ketenanalyse

In het document 'Agricultural Sector Development - Guidelines for Aid & Trade support in Dutch PSD-partner countries' wordt een visie neergelegd om richting te geven aan de invulling aan de principes van Aid & Trade. Om de visie te operationaliseren wordt in dit project een toolkit samengesteld die als bijlage aan het visiedocument kan worden toegevoegd

In het visiedocument 'Agricultural Sector Development - Guidelines for Aid & trade support in Dutch PSD-partner countries' wordt een stappenplan beschreven om op systematische wijze de landbouwsituatie in en ontwikkelingsland te analyseren en te komen concrete projectplannen die assen in de beleidsvisie van Hulp en Handel. Bij de bespreking van dit rapport is vanuit de doelgroep (ambassades, rvo en voedselzekerheidsexperts) aangegeven dat deze visie gebruikers zou moeten voorzien van concreet instrumentarium en voorbeelden om de gebruikers te helpen de visie in praktijk te brengen.

 

Publicaties