CDM beoordeling derogatie Nitraatrichtlijn

Project

KD-2017-116 CDM beoordeling derogatie Nitraatrichtlijn

Het ministerie van Economische Zaken heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) gevraagd om verschillende opties voor een derogatie voor gebruik van meer dierlijke mest dan de 170 kg nitraat per hectrare uit de Nitraatrichtlijn te verkennen.

Publicaties