Project

KD-2017-129 Regelgeving schade vernietigde planten

Richtlijn 652/2014/EC[1] voorziet in de mogelijkheid dat de EU tot maximaal 50% subsidie verleent voor vergoeding die de lidstaat uitkeert aan telers ter compensatie van de directe schade  die ontstaat als planten worden vernietigd als gevolg van noodmaatregelen die genomen worden bij een vondst van quarantaine-organismen.

In deze richtlijn is beschreven welke kosten die lidstaten bij de uitvoering van de in artikel 16 bedoelde maatregelen maken, subsidiabel zijn (artikel 18 van Richtlijn 652/2014/EC). Lid 1.d. is in deze context relevant: Kosten voor het compenseren van de betrokken eigenaars voor de waarde van de vernietigde planten, plantaardige producten en andere materialen die onder de in artikel 16 van Richtlijn 2000/29/EG bedoelde maatregelen vallen, beperkt tot de marktwaarde van dergelijke planten, plantaardige producten en andere materialen als zij niet door de ziekte waren getroffen; de eventuele restwaarde wordt van de vergoeding afgetrokken. Bij het waarderen van een goed is het belangrijk of er voor de te taxeren plant producten een actieve markt aanwezig is. Indien deze aanwezig is dan kan de marktwaarde uit transacties op de markt afgeleid worden. Voor veel plantmateriaal in productie is er geen actieve markt. Het is moeilijk om de waarde van deze producten op grond van marktcijfers te bepalen. Een vergelijkbare problematiek speelt in de veehouderij. Ook hier moeten bij uitbraken van besmettelijke dierziekten dieren in verschillende fasen van de productie geruimd worden. Om de waardebepaling van deze dieren te ondersteunen wordt gebruik gemaakt van waarde-tabellen. Deze waarde-tabellen zijn gebaseerd op een door de verschillende belanghebbenden (sector, LNV en EU) geaccepteerde aanpak en worden gebruikt als richtlijn door taxateurs. Mede uitgedaagd door de Europese Commissie wil het Ministerie van LNV de economische waarde van een aantal voorbeeldgewassen berekend hebben. Daarmee dient duidelijk te worden welke methode in de toekomst toegepast.

De uitkomst van dit project is een advies aan LNV, bestaande uit:

  • Een aanpak voor de bepaling van de marktwaarde van gewassen die      geruimd moeten worden in het kader van toepassen van noodmaatregelen bij een      vondst van quarantaine-organismen. Waarbij compensatie van de eigenaar      plaatsvindt conform de eisen zoals gesteld in Richtlijn 652/2014/EC.
  • De bepaling van de waarde van een aantal voorbeeldgewassen: Chrysant      (snijbloem) en Phalaenopsis (potplant) als representanten van eenmalig te      oogsten gewassen en roos (snijbloem) en tomaat als representanten van      meermalig te oogsten gewassen
  • Raming van de administratieve lasten rond de taxatie en afhandeling      van de financiĆ«le procedure met zowel eigenaar als met de EU.

Het project zal in dit stadium van beleid ontwikkeling een oriƫnterend karakter hebben en in interactie met LNV tot stand komen

Publicaties