Project

KD-2017-131 Businessmodel Europese Kennisinfrastructuur Duurzaam en Gezond Voedselsysteem

De Kennis Infrastructuur richt zich op een virtuele kennisinfrastructuur met als doel het verknopen van onderzoek databases op het snijvlak van voedselproductie, voedselconsumptie en gezondheid. De kennisvraag is: Wat is een levensvatbaar businessmodel van Europese Kennis Infrastructuur voor services aan de overheid, zowel in Nederland als andere landen in de EU, ter onderbouwing van de transitie naar een Duurzaam en Gezond Voedselsysteem. Het businessmodel moet kunnen rekenen op draagvlak bij verschillende lidstaten in Europa.

Het is hierbij belangrijk dat er goede verbinding is met de beleidsmedewerkers van DGAN en VWS met betrekking tot voedselbeleid én met HDHL, FACCE en Europese initiatieven op het gebied van kennis en voedsel, t.w. EUROFIR, NuGO, Globodiet, ISEKI-FOOD, Food4me, Quisper, iFAAM, REFRESH, SUSFANS, RICHFIELDS, DEDIPAC en ENPADASI.

Publicaties