Project

KD-2017-140 Gevolgen EU-pluimvee en varkenssector vrijhandelsovereenkomst Mexico

De onderhandelingen tussen de EU en Mexico over een vernieuwde handelsovereenkomst verkeren in een vergevorderd stadium. In de kabinetsreaktie van 28 juni 2016 op het SER advies over TTIP is aangegeven dat het risico vermeden dient te worden dat op het gebied van dierenwelzijn het Europees beleid wordt ondermijnd door extra voordelen toe te kennen aan producten die op basis van lagere standaarden tot stand komen. Hierdoor is de vraag relevant of er een substantiële toename van import van welzijnsgevoelige dierlijke producten verwacht kan worden.