KD-2018-015 Economie van de pacht (fase 2)

Project

KD-2018-015 Economie van de pacht (fase 2)

Het regeerakkoord 2017 bevat geen afspraken over de pacht. Eerder is aan de Tweede Kamer toegezegd dat de bewindspersoon (nu de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) met een beleidsstandpunt zal komen voor de herziening van het pachtstelsel.

De door de staatssecretaris benoemde bemiddelaar S. Heldoorn constateert in zijn brief van juli 2017 dat bijna alle partijen betreuren dat de langdurige reguliere pacht langzaam uit beeld verdwijnt. Om reden van voorkomen van administratieve drukte, borgen van duurzaam grondbeheer en vooral een stabiele relatie pachter-verpachter gaat de voorkeur van vele verpachters en verpachtende instanties naar langdurige pacht uit. Heldoorn ziet de organisaties van verpachters en pachters echter niet meer tot een akkoord komen op die onderdelen die hen nu scheiden en adviseert de bewindspersoon met een eigen voorstel voor wetswijziging te komen. Ter voorbereiding hiervan heeft het ministerie behoefte aan een beschouwing over de economie van de pacht en de economische effecten van het huidige stelsel. Achtergrondinformatie wordt gepresenteerd in bijlagen.

Publicaties